mgok_frombork

Informujemy o planowanym wznowieniu funkcjonowania Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich w Narusie, Jędrychowie, Wielkim Wierznie z dniem 01.07.2020r.
Dla bezpieczeństwa i na nowych zasadach wszystkie nasze działania przygotujemy zgodnie z reżimem epidemiologicznym. Spotkania, próby, zajęcia będą odbywały się w oparciu o wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. funkcjonowania domów, ośrodków i centrów kultury w trakcie epidemii COVID - 19 oraz wytyczne GIS.
Zapraszamy do korzystania z oferty animacyjnej w MGOK – szczegóły niebawem, a już teraz przedstawiamy nowe wytyczne
- 1 osoba na stanowisku komputerowym ( wyłącznie w celach edukacyjno – informacyjnych)
- po 2 osoby na zajęciach + instruktor
Przerwa techniczna przeznaczona na wietrzenie i dezynfekcję pomieszczeń.
Przed wejściem do MGOK prosimy o dezynfekcję rąk , stosowanie maseczek i rękawiczek jednorazowych.
Osoby przebywające w obiekcie MGOK są zobowiązane do zachowania dystansu społecznego – 2m.