mgok_frombork

dzien soltysa 29.03.202111 marca obchodzone jest w Polsce święto wszystkich sołtysów - Dzień Sołtysa.


🌹W czwartek w tym dniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Frombork odbyło się spotkanie władz miasta z sołtysami z okazji Ich Święta. Burmistrz Zbigniew Pietkiewicz wraz z zastępcą Damianem Krasińskim i sekretarz Barbarą Chomacką wręczyli wszystkim obecnym sołtysom drobne upominki, kwiaty🌹💝, okolicznościowe życzenia i podziękowania w imieniu własnym i przewodniczącego Rady Miejskiej za wkład pracy na rzecz dobra wspólnego oraz zaangażowanie w życie sołectwa. Życzył przy tym, aby dalsza działalność była nadal źródłem radości i dumy oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów, zarówno osobistych, jak i zawodowych. Do życzeń dołączył się także Przewodniczący Rady Ryszard Pawluczuk - Sołtys Krzywca.
💝O Sołtysach pamiętali również pracownicy fromborskiego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego. Z okazji ich święta przygotowali okolicznościowe dyplomy i medale, a także słodki poczęstunek w postaci ciasta. 🍰
💝Godnym podkreślenia jest fakt, iż w tym roku Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin z okazji Dnia Sołtysa wyróżnił i wystosował podziękowanie dla Sołtys Nowych Sadłuk Joanny Markun🌹 za trud, wysiłek i konsekwencję w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Gratulujemy Pani Sołtys! 👍❤

zdjecie (11)
zdjecie (12)
zdjecie (13)
zdjecie (14)
zdjecie (15)
zdjecie (1)
zdjecie (2)
zdjecie (3)
zdjecie (4)
zdjecie (5)
zdjecie (6)
zdjecie (7)
zdjecie (8)
zdjecie (9)
zdjecie (10)