mgok_frombork

12.1Pan Franiszek Gogół sportowiec z Legnicy biegnie z psem Dino dokoła Polski w intencji obrony praw zwierząt. W dniach 19-20 maja Pan Franciszek gościł we Fromborku. W wydarzenie zaangażowali się strażacy z OSP Frombork, którzy przywitali gościa w naszym mieście oraz zorganizowali mu czas.

W środę odbyło się spotkanie z Panią Burmistrz Małgorzatą Wrońską, później z dziećmi i młodzieżą na kompleksie sportowym Orlik. Podczas spotkania Pan Franciszek Gogół zaprezentował ideę swojego biegu, opowiedział o przygodach jakie go spotkały i planach na przyszłość. W organizację akcji włączył się również Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13