mgok_frombork

konkursekologicznyW wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w ramach Działania 2. Edukacja Ekologiczna otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą: "Powiatowy konkurs ekologiczny"

dnifromborka2015 5Część artystyczną święta naszego miasta, zaczęliśmy od atrakcji sportowo-rekreacyjnych, odbył się pokaz tańca Zumba oraz konkursy dla najmłodszych: bieg na piłce, łowienie rybek, rzut kołem ratowniczym, gra w golfa, gra w bule, strzelanie bramek. Każdy uczestnik otrzymał kolorowanko-zgadywankę o Fromborku opracowaną przez MGOK, a trzech najlepszych nagrody rzeczowe. Poza pomarańczowym namiotem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, warsztaty, zabawy i konkursy odbywały się na stoiskach sołectw i stowarzyszeń wiejskich, biorących udział w towarzyszącym Festiwalu Wiosek Tematycznych.

konkurs plastyczny 1Prezentujemy prace plastyczne, które wpłynęły na konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Nasze Krzyżewo, współpracujące z MGOK. Konkurs dofinansowany jest przez Starostwo Powiatowe w Braniewie, 8 sierpnia podczas Dni Fromborka wszystkim uczestnikom wręczone zostaną nagrody i pamiątkowe dyplomy. ZAPRASZAMY

bajkowydomkultury 4Od godz. 12:00 w MGOK gościli miłośnicy Kubusia Puchatka, którzy z uwagą słuchali bajek czytanych przez Panią Ewelinę Ślepokura i Panią Małgorzatę Sienkiewicz, odpowiadając na zagadki związane z opowieściami oraz rysując postacji z bajki.