mgok_frombork

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją działającą od 1988 roku na rzecz krzewienia kultury w Gminie Frombork.
Nasze zadania i cele obrazują
Misja: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku współtworzy kulturę z lokalnymi aktywistami, kreuje działania na rzecz aktywnego uczestnictwa społeczności w realizowanych przedsięwzięciach, organizuje działania rozwijające pasje i umiejętności mieszkańców Gminy Frombork.
oraz Wizja: Jesteśmy ośrodkiem kultury otwartym na mieszkańców oraz turystów, działającym na rzecz wytworzenia własnego produktu kulturalnego.