mgok_frombork

Świetlica w Wielkim Wierznie czynna jest od wtorku do soboty w godz. 15:00-18:00.
na świetlicy czynna jest codziennie kawiarenka internetowa, odbywają się zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne, bale karnawałowe, okazjonalne dyskoteki, wakacyjne zajęcia animacyjne.

Opiekun świetlicy: Jadwiga Bachanowicz