mgok_frombork

fromborskie tango 07.02.2018Grono melomanów fromborskich niejednokrotnie oddawało się spotkaniom przy muzyce. 13 lutego 2001 roku odbyło się spotkanie pod nazwą "Fromborskie Tango"